تلگرام

اطلاعیه فروشگاه

بازدید کننده گرامی: در این فروشگاه کلیه اسناد علمی و پژوهشی از قبیل: مقاله، کتاب، تحقیق، و غیره با قیمت مناسب در اختیار شما قرار می گیرد. امیدواریم فایل هایی که در این فروشگاه عرضه می شود کمک شایانی به دانشجویان و بازدیدکنندگان در جهت به دست آوردن اطلاعات علمی صحیح و آسان در هر زمینه از مطالب مختلف کرده باشد. با عضویت در کانال تلگرام ما از زمان قرارگیری فایل های جدید در این فروشگاه به صورت 24 ساعته مطلع شوید

دانلود تحقیق آئين كار ساختمان، تاسيسات، تجهيزات فني بهداشت و نگهداري سردخانه مواد غذائي

دانلود تحقیق آئين كار ساختمان، تاسيسات، تجهيزات فني بهداشت و  نگهداري سردخانه مواد غذائي

  1 ـ هدف و دامنه كاربرد

 در اين آئين كار استاندارد و ضوابط كلي مربوط به ساختمان , تاسيسات , تجهيزات فني بهداشت و نگهداري در سردخانه‏هاي ثابت كه بمنظور نگهداري مواد غذائي و كشاورزي ساخته مي‏شوند بيان مي‏گردد .

  2 ـ تعريف‏ها و اصطلاح ها

 2-1- تعريف بارها

 2-1-1- بار برودتي ـ باريست كه در زمان مورد نظر به دستگاهها وارد مي‏شود .

 2-1-2- بار ناشي از كالا ـ باريست كه بايد در واحد زمان از كالا گرفته شود تا به درجه حرارت مورد نظر برسد .

 2-1-3- بار سرويس ـ باريست كه بواسط ورود هوا و روشنايي و غيره به دستگاههاي تبريد تحميل مي‏شود .

  3 ـ طبقه بندي انواع سردخانه‏ها

 سردخانه‏ها بر دو نوع مي‏باشد :

 3-1- سردخانه متحرك

 3-2- سردخانه ثابت ـ سردخانه ثابت مجموعه‏ايست از ساختمان و تاسيسات مناسب كه بتواند مصنوعأ شرايط خاصي نگهداري كالاي مورد نظر ( مواد خوراكي و فاسد شدني ) رااز نظر رطوبت نسبي و درجه حرارت و در صورت لزوم‏شرايط اختصاصي مربوط تامين نمايد و درجه حرارت و در صورت لزوم شرايط اختصاصي مربوط تامين نمايد .

 3-2-1- سردخانه توليدي ـ در نقاط توليد مواد غذايي و محصولات كشاورزي براي جنس يا اجناس بخصوصي طرح وساخته ميشود .

 3-2-2- سردخانه ذخيره‏اي - نزديك به محلهاي مصرف وياتوليد ساخته ميشود تنوع كالا درآن معمولا " زياد نيست كالاي مورد نظر را ميتوان در آن نزديك به حداكثر زمان نگهداري توصيه شده در استانداردهاي مربوط ذخيره نمود دفعات ورود وخروج ساليانه كالا درسردخانه كم ميباشد .

 3-2-3- سردخانه توزيعي - در مراكز مصرف ويا نزديك به آن قرار دارد . دفعات ورود وخروج وتنوع كالا در آن زياد است .

 3-2-4- سردخانه ترانزيتي - در نقاط گمركي ونقاطي كه وسيله حمل و نقل تغيير ميبايد ساخته ميشود . ورود وخروج كالا در آن معمولا " در محصولات بزرگ صورت ميگيرد . مدت نگهداري كالا در آن معمولا " كوتاه است .

 3-2-5- سردخانه‏هاي اختصاصي - اين سردخانه‏ها معمولا " در جوار هتلها , رستورانها , سوپر ماركتها , بيمارستانها وساير مراكز كم مصرف ساخته ميشود . ظرفيت اين نوع سردخانه خاص نگهداري در اين نوع سردخانه‏ها مشمول مقررات اين استاندارد نميباشد . لكن ملزم به رعايت مقررات خاص مراجع قانوني كشور در مورد حفظ بهداشت ونگهداري مواد غذايي ميباشد .

  4 - ساختمان سردخانه

 3-1-  موقعيت محل سردخانه

 4-1-1- امكان داشتن جاده يا راه ارتباطي مناسب با نوع سردخانه ودسترسي به آب وبرق وتلفن وغيره 4-1-2- مناسب بودن محلاز نقطه نظر عدم مزاحمت جانوران وحشرات موذي وميكروبهاي آلوده

 4-1-3- مناسب بودن محل از لحاظ قرار نگرفتن در سيل

 4-1-4- سردخانه با توجه به جهت وزش بادهاي محلي از مراكز وواحدهائي كه بنحوي موجب آلودگي هوا ومحيط ميشوند ميبايستي كافي داشته باشد .

 4-1-5- حتي الامكان سعي شود كه در محل ساختمان سردخانه سطح سفره آب زيرزميني پائين باشد .

 4-2- طرح معماري - پس از انتخاب محل سردخانه باتوجه به مندرجات بند 4-1- ساخت زمين سردخانه بر اساس ظرفيت مورد نظر ورعايت نكات زير تعيين ميگردد .

 4-2-1- در تعيين سطح زمين مورد نياز براي سردخانه با توجه به ظرفيت ونوع سرد خانه ميبايستي علاوه بر سطح زير بناي قسمتهاي سردخانه زمين كافي براي بارگيري وتخليه ومانوروسايل نقليه در نظر گرفته شود ضمنا " با توجه به امكانات خدماتي محل ونوع سردخانه پاركينگ وساختمانهاي جنبي از قبيل نگهباني , توالت عمومي , دفتر و همچنين محل مسكوني براي كاركنان سردخانه ومحل باسكول ومحوطه جهت فضاي سبز وغيره پيش بيني گردد .

 4-2-2- استقرار وتوزيع زمين بنحويست كه تسهيلات زير در آن فراهم ميگردد .

 4-2-2-1- ورود وخروج وسايل نقليه به محوطه سردخانه وتوزين وتخليه وبارگيري براحتي انجام گيرد .

 4-2-2-2- ساختمان اداري , نهارخوري وسرويسها با توجه به ظرفيت سردخانه داراي زير بناي مناسب با آن و رعايت تسهيلات ورود و خروج مراجعان و پاركينگ اتومبيل‏ها در محل مناسب است قرار يابد و پيش بيني پاركينگ براي دو دستگاه ماشين آتش نشاني بقسمي كه در موارد , عادي از اين محل استفاده نگردد و در محل مناسب استقرار يابد .

 4-2-2-3- محل استراحت رانندگان در جاي مناسب درمحوطه سردخانه و محل مسكوني كاركنان سردخانه خارج از محيط كار سردخانه بلحاظ حفاظت و كنترل ايمني ساخته شود .

 4-2-2-4- محل مخصوص جمع آوري زباله و ضايعات در دورترين نقطه محوطه سردخانه در نظر گرفته شود تا از انتشار عفونت و حشرات موذي به ساختمان سردخانه جلوگيري شود .

 4-2-2-5- اطاق براي نگهداري مواد سريع الاشتعال و قابل انفجار نظير رنگ روغن گاز وغيره دور از ساختمان‏هاي اصلي و جنبي سردخانه پيش بيني گردد .

 4-2-3- در طرح و تيغه‏بندي ساختمان سردخانه بايد نكات زير رعايت شود .

 4-2-3-1- تعيين نوع سردخانه ( ترانزيتي , ذخيره يي , توليدي و توزيعي )

 4-2-3-2- پيش بيني ابعاد و تعداد اطاقهاي سرد با توجه به كالاهاي مختلف و نوع سردخانه و توجه به سيستم چيدن كالا .

 4-2-3-3- در نظر گرفتن مدت زمان نگهداري كالا

 4-2-4- بطور كلي ساختمان سردخانه از اجزاء زير تشكيل مي‏يابد .

 4-2-4-1- سالنهاي نگهداري ( ابعاد , تعداد , موقعيت نسبت به راهروها سقف , ديوار و دست اندازها محافظ ( غير از سالنهاي با سيستم قفسه بندي .)

 4-2-4-2- راهروهاي ارتباطي ( ابعاد , موقعيت , كف , سقف , بدنه دشوار و دست انداز محافظ .)

 يادآوري : طرح سردخانه و موقعيت سالنها نسبت بهم بايد طوري باشد كه طول راهروهاي ارتباطي بجهت رعايت حداقل فاصله دربارگيري و تخليه طولاني نباشد .

 با در نظر گرفتن عرض لازم و كافي براي حركت ليفت تراك‏ها پهناي 5 الي 6 متر براي راهروها توصيه مي‏گردد .

 چون نياز چنداني به ارتفاع زياد راهرو نيست لذا بهتر است با ايجاد سقف كاذب از قسمت فوقاني راهرو بعنوان محلي براي عبور لوله‏ها و همچنين قرار دادن كابل‏ها و غيره استفاده كرد . رعايت نكته اخير در مورد سردخانه هائيكه داراي سيستم مبرد آمونياكي مستقيم مي‏باشند الزامي است .

 4-2-4-3- آمادگاه ( موقعيت , كف , سقف , ديوار , دست انداز محافظ ) موقعيت آمادگاه پس از سكوي تخليه قرار مي‏گيرد . از اين محل معمولا براي بسته بندي و درجه بندي استفاده مي‏گردد . ابعاد آمادگاه با توجه به نوع و ظرفيت سردخانه‏ها و ساير احتياجات تعيين مي‏گردد .

 4-2-4-4- پيش سرد كن ( موقعيت , كف , سقف , دست انداز محافظ )

 4-2-4-5- تونل انجماد ( موقعيت , كف , سقف , بدنه )

 4-2-4-6- موتور خانه ( ابعاد , موقعيت , كف و سقف و بدنه , ايمني و تهويه اجباري ) موتورخانه و انبار لوازم سردخانه بايد از قسمتهاي سرد مجزا بوده و در ورودي جداگانه داشته باشد موتورخانه بايستي داراي راه فرار باشد يعني نسبت به بزرگي يا كوچكي آن دستكم داراي دو درب باشد كه كاركنان بتوانند ر مواقع اضطرار خود را نجات دهند سطح زير بناي موتورخانه متناسب با ظرفيت سردخانه و رعايت مسايل فني و در نظر گرفتن فضاي كافي تعيين مي‏گردد .

...

فهرست مطالب

 

آئين كار ساختمان , تأسيسات , تجهيزات فني و بهداشت و نگهداري سردخانه مواد غذايي

هدف و دامنه كاربرد

تعريف‏ها و اصطلاح ها

طبقه بندي انواع سردخانه‏ها

ساختمان سردخانه

تاسيسات و تجهيزات

ايمني و پيشگيري از حريق

ايمني

بهداشت و نگهداري

 

 

 

25 ص فایل WORD

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,600 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file_601892_6167.zip193.1k

دانلود تحقیق خواص رئولوژي خمير و کيفيت نان

دانلود تحقیق خواص رئولوژي خمير و کيفيت نان چكيده اطلاعات موجود مبتني بر دانش امروزي، قدمت نان را تا 6000 سال قبل تأیيد نموده  و در بررسيهاي باستان شناسي دلايل غير قابل ترديدي در اين زمينه بدست آمده است. نان يكي از ارزانترين و مهمترين مواد غذايي مورد استفاده انسان مي باشد، گرچه با ارتقاء سطح زندگي در كشورهاي پيشرفته از ميزان مصرف نان كاسته شده است، ليكن نان هنوز هم بخش عمده اي از انرژي روزانه مردم كشورهاي مختلف و بويژه اقشار كم درآمد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,600 تومان