تلگرام

اطلاعیه فروشگاه

بازدید کننده گرامی: در این فروشگاه کلیه اسناد علمی و پژوهشی از قبیل: مقاله، کتاب، تحقیق، و غیره با قیمت مناسب در اختیار شما قرار می گیرد. امیدواریم فایل هایی که در این فروشگاه عرضه می شود کمک شایانی به دانشجویان و بازدیدکنندگان در جهت به دست آوردن اطلاعات علمی صحیح و آسان در هر زمینه از مطالب مختلف کرده باشد. با عضویت در کانال تلگرام ما از زمان قرارگیری فایل های جدید در این فروشگاه به صورت 24 ساعته مطلع شوید

دانلود گزارش کارآموزی شركت دانش هوشيارالكترونيك

دانلود گزارش کارآموزی شركت دانش هوشيارالكترونيك

ارزيابي بخش هاي مرتبط با رشته علمي كارآموز

به طور عمده سه بخش مرتبط به قرار زير مي باشند:

  • توليد كنندگان قطعات الكتريكي و توليد كننده گان دستگاه هاي الكترونيكي كه توليدات آنها در اين شركت در معرض فروش قرار مي گيرد.
  • بخش طراحي و ساخت دستگاه هاي الكترونيكي كه در اين شركت توسط مهندسان مجرب كار طراحي و ساخت پروژه ها براي ارگانها، شركت هاو افراد شخصي صورت مي گرفت.
  • بخش تعميرات و پشتيباني دستگاه هاي توليدي و همچنين توليدات ديگر شركت ها كه در اين شركت در معرض عرضه قرار مي گرفت.

نتيجه گيري

امروزه با توسعه صنايع در كشور،فرصت هاي شغلي زيادي براي مهندسين برق فراهم شده است و اگر مي بينيم كه با اين وجودبعضي از فارغ التحصيلان اين رشته بي كار هستند و به دليل اين است كه اين افراد يا فقط در تهران دنبال كار مي گردند يا در دوران تحصيل به جاي يادگيري عميق دروس و در نتيجه كسب توانايي هاي لازم تنها واحد هاي درسي خود را گذرانده اند.

همچنين يك مهندس خوب بايد كارآفرين باشد يعني به دنبال استخدام در مؤسسه يا وزارت خانه اي نباشد بلكه به ياري آگاهي خود، نيازهاي فني و صنعتي كشور را يافته و باطراحي سيستم ها ومدارهاي خاص اين نياز را بر طرف سازد. كاري كه بعضي از فارغ التحصيلان ما انجام داده و خوش بختانه موفق نيز بودند.

اگر يك فارغ التحصيل برق داراي توانايي هاي لازم باشد، با مشكل بي كاري روبرو نخواهد شد. در حقيقت امروزه مشكل اصلي اين است كه بيشتر فارغ التحصيلان توانمند و با استعداد اين رشته به خاغرج از كشور مهاجرت مي كنند و ما اكنون با كمبود نيروهاي كار آمد در اين رشته روبرو هستيم.

يكي از اساتيد مهندسي برق دانشگاه علم و صنعت ايران نيز در مورد فرصت شغلي فارغ التحصيلان اين رشته مي گويد: طبق نظر كارشناسان و متخصصان انرژي در كشور با توجه به نياز فزاينده به انرژي در جهان كنوني و همچنين نرخ رشد انرژي الكتريكي در كشور نياز به فارغ التحصيلان اين رشته بيش از قبل مورد احتياج است.

پيشنهادات براي بهبود كار در صنعت الكترونيك

1- خودكفايي در طراحي و ساخت تجهيزات الكترونيكي

2- كاهش هزينه هاي ساخت

3- بهبود كيفيت دستگاههاي ساخت داخل

4- توسعه فناوري توليد

5- توسعه راهكارها و فرهنگ مديريت

6- استفاده بهينه از امكانات مراكز تحقيقاتي و صنعتي كشور جهت توسعه دانش فني

7- كاهش اثرات حوادث زيان بار طبيعي در صنعت برق

8- سودآور شدن صنعت برق

9- نظارت و كنترل هرچه بيشتر بر شركتهاي توليدي

10- ايجاد سايت مشترك اينترنتي به منظور استفاده ديگر شركتها

11- برگزاري همايش كيفيت و بهره بري ساليانه براي شركت هاي مربوطه از طرف دولت


آموخته ها و نتايج


مقدمه

آشنايي با ساخت پيوند p-n

 

از آنجا كه اساس و پاية علم الكترونيك نيمه هاديها مي‌باشند لذا به عنوان مقدمه به تشريح  ساخت پيوند P-n مي پردازيم.

 براي ساختن پيوند p-n به يک بخش از يک تک بلور نيمه هادي نا خالصي نوع n و به بخش ديگر نا خالصي نوع p مي افزايند . پيوند ها بسته به چگونگي ايجاد ناحيه ي انتقال از pبه n دردرون تک بلور طبقه بندي مي شوند . هنگامي که ناحيه انتقال بسيار باريک باشد , پيوند ناگهاني ناميده مي شود . پيوند تدريجي پيوندي است که ناحيه انتقالش در محدوده ي وسيعتري "پخش " شده باشد.

پيوند p-n ناگهاني به وسيله ي آلياژ سازي و رشد رونشتي تشکيل مي شوند . پيوند هاي تدريجي از طريق نفوذ گازي  ناخالصيها يا کشت يونها ساخته مي شوند.

رشد رونشستي :

رشد رونشستي يک لايه ي نيمه هادي روي يک پايه ي تک بلور نيمه هادي روشي براي تشکيل ناگهاني است . رشد رونشستي با گرم کردن پولک ميزبان ؛ مثلأ سيليسيم نوع n و عبور دادن جريان کنترل شده ي گازي حاوي تتراکلريد سيليسيم (( sicl4و هيدروژن از روي سطح انجام مي شود . در اثر فعل و انفعال گازها اتمهاي سيليسيم روي سطح پولک ميزبان ته نشين مي شود . چون معمولأ دما بالاتر از 1000درجه سانتي گراد است ؛ اتمهاي ته نشين شده انرژي و قابليت حرکت کافي دارند تا خود را به طور صحيح با شبکه ي بلور ميزبان تطبيق دهند . اين عمل سبب مي شود که شبکه از روي سطح اصلي به طرف بالا امتداد يابد . سرعت نمونه اي رشد لايه ي رونشستي حدود يک ميکرون در هر دقيقه است.

براي تشکيل لايه هاي نوع n يا p مي توان در هنگام رشد رونشستي ؛ انتهاي ناخالصي را به شکل ترکيب گازي به گاز حامل اضافه کرد . با رشد دادن يک لايه ي نوع pرونشستي (epi) بر روي يک پولک ميزبان نوع n پک پيوند تقريبأ ناگهاني شکل مي گيرد.البته ؛ ترتيبهاي ديگر مثل رشد لايه ي نوع n به روش رونشستي روي يک لايه ي نوع p نيز ممکن است.

فرايند رونشستي به طور وسيع در ساخت مدارهاي مجتمع (IC)ها به کار مي رود. ديود p-n تشکيل شده در فرايند رونشستي (epi) به طور معکوس با ياس مي شود تا مدار را از پايه (پولک ميزبان جدا سازد . اخيرأ از روش رونشستي در شکل دهي ساختارهاي SOS مخفف Si-on_sapphire يا Si-on-spinel
سيليسيم)روي ياقوت سرخ يا ياقوت کبود ) است. ياقوتهاي کبود , ترکيبات گوناگوني از اکسيد منيزيم (
Mgo)
و اکسيدآلومينيم (
Al203) هستند و ارتباط نزديکي با ياقوت سرخ دارند . به طور خلاصه ناخالصي سيليسيم به طريق رونشستي بر روي پايه هاي ياقوت سرخ يا کبود رشد داده مي شود .

انگيزه استفاده از پايه هاي ياقوت سرخ يا کبود , کيفيت عايق بودن اين پايه ها در جدا سازي مدارها در طراحي IC هاي حاوي ادوات سريع ,به خصوص مدارهاي مجتمع در مقياس فشرده (LSI) است .

ساختمان کريستالي نيمه هادي

...

 

ادوات ورودي ( سنسورها ، ترانسديوسرها و ترانسميترها) 

سنسورها ، ترانسميترها و ترانسميترها اجزاي يک پروسه صنعتي هستند که کاربردهاي فراواني در پروسه هاي متنوع دارند.

کاربرد عمده اين قطعات در ارزيابي عملکرد سيستم و ارائه يک فيدبک با مقدار و وضعيت مناسب است که بدين ترتيب کنترلر سيستم متوجه وضعيت کارکرد آن و جگونگي حالت خروجي خواهد شد .

يک سنسور بنا به تعريف ، قطعه اي است که به پارامترهاي فيزيکي نظير حرکت ، حرارت ، نور ، فشار، الکتريسيته ، مغناطيس و ديگر حالات انرژي حساس است و در هنگام تحريک آنها از خود عکس العمل نشان مي دهد .

يک ترانسديوسر بنا به تعريف ، قطعه اي است که وظيفه تبديل حالات انرژي به يکديگر را برعهده دارد، بدين معني که اگر يک سنسور فشار همراه يک ترانسديوسر باشد ، سنسور فشار پارمتر را اندازه مي گيرد و مقدار تعيين شده را به ترانسديوسر تحويل مي دهد ، سپس ترانسديوسر آن را به يک سيگنال الکتريکي قابل درک براي کنترلر و صد البته قابل ارسال توسط سيم هاي فلزي ، تبديل مي کند .بنابراين همواره خروجي يک ترانسديوسر ، سيگنال الکتريکي است که در سمت ديگر خط مي تواند مشخصه ها و پارامترهاي الکتريکي نظير ولتاژ ، جريان و فرکانس را تغيير دهد ، البته به اين نکته بايد توجه داشت که سنسور انتخاب شده بايد از نوع شنشورهاي مبدل پارامترهاي فيزيکي به الکتريکي باشد و بتواند مثلأ دماي اندازه گيري شده را به يک سيگنال بسيار ضعيف تبديل کند که در مرحله بعدي وارد ترانسديوسر شده و سپس به مدارهاي الکترونيکي تحويل داده خواهد شد .

براي درک اين مطلب به تفاوتهاي ميان دو سنسور انداره گير دما مي پردازيم : ترموکوپل و درجه حرارت جيوه اي ، دو نوع سنسور دما هستند که هر دو يک عمل را انجام مي دهند ، اما ترموکوپل در شمت خروجي سيگنال الکتريکي ارائه مي دهد ، در حالي که درجه حرارت جيوه اي خروجي خود را به شکل تغييرات ارتفاع در جيوه داخلش نشان مي دهد .

ترانسميتر وسيله اي است که يک سيگنال الکتريکي ضعيف را دريافت کرده و به سطوح قابل قبول براي کنترلرها و مدارهاي الکترونيکي تبديل مي کند ، مثلأ يک حلقه فيدبک سيگنالي در سطح ماکروولت يا ميلي ولت يا ميلي آمپرتوليد مي کند و اين سيگنال ضعيف مي تواند با عبور از ترانسميتر به سيگنالي در سطوح صفر تا ده ولت و يا 4 تا 20 ميلي آمپر تبديل شود. ترانسميترها عمومأ از قطعاتي مثلop-amp براي تقويت و خطي کردن اين سطوح ضعيف سيگنال استفاده مي کند .

سنسورها و ملحقات آنها مثل ترانسديوسرها را در گروه هاي بزرگي تحت عنوان ابزار دقيق قرار داده و آنها را بر اساس نوع انرژي قابل استفاده و روشهاي تبديل ، دسته بندي مي کنند .

انواع حسگرهازوج حسگر مافوق صوت

حسگر يك وسيله الكتريكي است كه تغييرات فيزيكي يا شيميايي را اندازه گيري مي كند و آن را به سيگنال الكتريكي تبديل مي نمايد. حسگرها در واقع ابزار ارتباط ربات با دنياي خارج و كسب اطلاعات محيطي و نيز داخلي مي باشند. انتخاب درست حسگرها تأثير بسيار زيادي در ميزان كارايي ربات دارد. بسته به نوع اطلاعاتي كه ربات نياز دارد از حسگرهاي مختلفي مي توان استفاده نمود:  

–  فاصله

–  رنگ

–  نور

–  صدا

– حركت و لرزش

– دما

– دود

–  و...

 

اما چرا از حسگرها استفاده مي كنيم ؟ همانطور كه در ابتداي اين گفتار اشاره شد حسگرها اطلاعات مورد نياز ربات را در اختيار آن قرار مي دهند و كميتهاي فيزيكي يا شيميايي موردنظر را به سيگنالهاي الكتريكي تبديل مي كنند.مزاياي سيگنالهاي الكتريكي را مي توان بصورت زير دسته بندي كرد:

 

            پردازش راحتتر و ارزانتر

            –  انتقال آسان

            –  دقت بالا

            – سرعت بالا

            –  و...

حسگرهاي مورد استفاده در رباتيك: 

در يك دسته بندي كلي حسگرهاي مورد استفاده در رباتها را مي توان در يک دسته خلاصه كرد: 

  –     حسگرهاي تماسي ( Contact ) 

 

مهمترين كاربردهاي اين حسگرها به اين شرح مي باشد: 

 –      آشكارسازي تماس دو جسم

 –      اندازه گيري نيروها و گشتاورهايي كه حين حركت ربات بين اجزاي مختلف آن ايجاد مي‌شود.

 

در شكل يك ميكرو سوئيچ يا حسگر تماسي نشان داده شده است. در صورت برخورد تيغه فلزي به مانع و فشرده شدن كليد زير تيغه همانند قطع و وصل شدن يك كليد ولتاŽ خروجي سوئيچ تغيير مي‌كند.

 

 –  حسگرهاي هم جواري (Proximity  )

آشكارسازي اشيا نزديك به روبات مهمترين كاربرد اين حسگرها مي باشد.

انواع مختلفي از حسگرهاي هم جواري در بازار موجود است از جمله مي توان به موارد زير اشاره نمود:

–  القايي

– اثرهال

– خازني

–  اولتراسونيك

–  نوري


–    حسگرهاي دوربرد ( Far away)

كاربرد اصلي اين حسگرها به شرح زير مي باشد:

              – فاصله سنج (ليزو و اولتراسونيك)

              –  بينايي (دوربينCCD)


در شكل يك زوج گيرنده و فرستنده اولتراسونيك (ماورا صوت) نشان داده شده است. اساس كار
اين حسگرها بر مبناي پديده داپلر مي
 باشد.

 

-  حسگر نوري (گيرنده-فرستنده)

 يكي از پركاربردترين حسگرهاي مورد استفاده در ساخت رباتها حسگرهاي نوري هستند. حسگر نوري گيرنده- فرستنده از يك ديود نوراني (فرستنده) و يك ترانزيستور نوري (گيرنده) تشكيل شده است.

خروجي اين حسگر در صورتيكه مقابل سطح سفيد قرار بگيرد 5 ولت و در صورتي كه در مقابل يك سطح تيره قرار گيرد صفر ولت مي باشد. البته اين وضعيت مي تواند در مدلهاي مختلف حسگر برعكس باشد. در هر حال اين حسگر در مواجهه با دو سطح نوري مختلف ولتاژ متفاوتي توليد مي كند.

...

فهرست مطالب

عنوان                                                صفحه

فصل اول: آشنايي كلي با مكان كارآموزي

معرفي شركت دانش هوشيار الكترونيك................. 2

فصل دوم: ارزيابي بخشهاي مرتبط با رشته علمي كارآموز

توليد كنندگان، بخش طراحي و ساخت، بخش تعميرات و نگهداري 4

نتيجه گيري...................................... 4

پيشنهاد براي بهبود كار در صنعت الكترونيك......... 5

فصل سوم

مقدمه : آشنايي با ساخت پيوند p-n................ 8

ساختمان کريستالي نيمه هادي...................... 10

ترانزيستورها................................... 13

 ترانزيستور دوقطبي پيوندي........................ 15

 ترانزيستور اثر ميدان پيوندي(JFET)................ 15

 ترانزيستور اثر ميدان MOS...................... 18

ساختار و طرز کار ترانزيستور اثر ميداني – فت.... 19

شکل و پايه هاي ترانزيستورها.................... 20

آشنايي با آي سي هاي سري 7400................... 29

  1. TTL............................................. 29
  2. CMOS........................................... 31

خازن........................................... 32

خازنهاي قطب دار ................................ 34

خازن هاي تانتاليوم............................. 35

 خازنهاي بدون قطب .............................. 36

 كد رنگي خازن ها .............................. 37

 خازن هاي متغير ................................ 39

خازن هاي تريمر ................................. 39

سنسورها........................................ 40

حسگرهاي مافوق صوت.............................. 42

حسگرهاي تماسي .................................. 44

حسگرهاي هم جواري .............................. 44

حسگرهاي دور برد ............................... 45

حسگر نوري ..................................... 46

آشنائي با LCD................................... 47

رله ها......................................... 53

منابع تغذيه.................................... 55

منطق ديجيتال.................................... 57

سيستم هاي ديجيتال............................... 60

مدارهاي ترتيبي.................................. 64

حافظه هاي الکترونيکي............................ 67

کار با مولتي متر................................. 70

كار با اسيلوسکوپ............................... 74

فصل چهارم: چند آي سي پر كار برد

آي سي 555...................................... 83

 آي سي موتور درايور ال 298..................... 84

 

 

109  ص فایل Word

 

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file_745988_9206.zip408.8k