گلد داک

گلد داک

به فروشگاه ما خوش آمدید.

دانلود تحقیق طب انتظامی

دانلود تحقیق طب انتظامی
طب انتظامی بازوی توانمند نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، در راستای تحقق آرمان بلند خود مبنی بر حفظ سلامتی و توانمندی پاسداران امنیت جامعه فعالیت می کند
دسته: علوم نظامی
بازدید: 49 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 53 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 13

قیمت فایل: 23,400 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

مقدمه:

  طب انتظامی بازوی توانمند نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، در راستای تحقق آرمان بلند خود مبنی بر حفظ سلامتی و توانمندی پاسداران امنیت جامعه فعالیت می کند. طب انتظامی حیطه ای از علم پزشکی است که به آن دسته از موارد مرتبط با سلامت و بهداشت می پردازد که بطور مستقیم یا غیر مستقیم در ارتباط با امنیت و سلامت عامه مردم بوده و پرداختن به آنها نه تنها به لحاظ بهداشتی ، بلکه از نظر امنیتی نیز قابل توجه هستند. به همین علت دست اندر کاران طب انتظامی ، علاوه بر دانش پزشکی باید توانمندی های لازم در امور انتظامی نیز داشته باشند.

  طب انتظامی بدلیل ساختار ، ماموریت و ماهیت موارد مرتبط با آن یک حیطه کاملاً تخصصی است. جنس خاص ماموریت و شرح وظایف آن، باعث می شود که در بسیاری از موارد نیازمند همکاری نیروهای متخصص در رشته های مختلف با یکدیگر باشد. ساختار آن ایجاب می کند که همواره همگام با آخرین تحولات فناوری و دانش گام بردارد و ماهیت آن از سوی دیگر نیاز به انجام تحقیق و پژوهش ، هم بنیادی و هم کاربردی را ایجاب میکند.

  حوزه های عملکردی طب انتظامی ، فقط در مسایل درمانی مرتبط با پزشکی و یا بهداشتی نیست. پژوهشهای قابل انجام و دارای کاربرد موثر در حوزه طب انتظامی ، در واقع کاربردهای دانشهای علوم پزشکی (شامل روانشناسی ، بیولوژی ، ژنتیک و علوم آزمایشگاهی) در مسایل انتظامی هستند ، مانند کاربردهای علوم آزمایشگاهی و یا ژنتیک در مسایل تشخیص هویت . از سوی دیگر بسیاری از حیطه های کارکردی انتظامی با خود مسایل مرتبط با حیطه های ذکر شده به همراه می آورند. به عنوان مثال ، طب هوایی در نیروهای هوا ناجا بدلیل حضور نیروهای انتظامی در شرایط خاص پروازی ، کاربرد خواهد داشت.

  حوزه طب انتظامی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از واﺣﺪهای ﻓﻌﺎل ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﺳﺖ که ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ و هماهنگی در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی ﻛﻠﻲ ، هداﻳﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ در جهت اعتلای عملکرد بین بخشی و به روز شدن دانش و فناوری مورد لزوم برای نیروی انتظامی ، اﻳﺠﺎد می شود.

از میان حیطه های مرتبط با طب انتظامی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • پزشکی قانونی
 •     تشخیص هویت
 •     سم شناسی
 •     مرگ شناسی
 •   معافیتهای پزشکی
 • طب ترافیک
 •   غربالگری رانندگان
 •   احراز سلامت رانندگان
 •    عوارض جسمی و روانی ترافیک

 • فوریتهای پزشکی و همه گیریها
 •    مدیریت سلامت در بلایای طبیعی و سوانح
 •   مدیریت و کنترل همه گیریها
 •   اقدامات اورژانس در صحنه و پیش بیمارستانی
 • اعتیاد و سوء مصرف مواد
 •    روشهای تشخیص سریع و فوق سریع
 •  پیشگیری از سوء مصرف مواد
 •    اصول درمان
 • روانپزشکی انتظامی
 •     روانپزشکی بزهکاری
 •   روانپزشکی اعتیاد
 •    بهداشت انتظامی
 •   آموزش بهداشت
 •   بهداشت سربازخانه ها و مراکز پلیس
 •     تغذیه و بهداشت آب

 • آسیب های مرتبط با طب انتظامی
 •   حوادث ناشی از سلاحهای سرد و گرم
 •    آسیب های شغلی

طب فوریتها (EmergencyMedicine )

که از دهه 60 میلادی شکل گرفت به مجموعه اقدامات مربوط به ارزیابی، اداره، درمان و پیشگیری از بیماری یا آسیبهای غیر منتظره اضطراری گفته می شود. این رشته خود دارای دو زیر مجموعه پیش بیمارستانی ( hospital - (pre و بیمارستانی(واحد اورژانس) است.

  طب رزمی به مجموعه اقدامات مربوط به ارزیابی، اداره، درمان و پیشگیری از بیماری یا آسیبهای ناشی از جنگ اطلاق می شود.

  طب بحران در دهه نود میلادی طب بحران با توجه به خصوصیات خاص بحران ها، تبعات وعوارض بهداشتی، درمانی و مدیریتی آن ایجاد و گسترش یافت.

  طب ترور امروزه نیز با توجه به گسترش اقدامات خرابکاری و تروریستی و تفاوت در جنبه های ارزیابی، درمانی، مراقبت، مدیریت و اداره آن، مقوله طب ترور مطرح است. ترور یک اقدام جنگی نامشروع به منظور ایجاد ترس و وحشت از طریق نابودی انسا نها، حیوانات، گیاهان، منابع و تاسیسات است که با اهداف مختلف صورت میگیرد.

  مفهوم شناسی:

  طب انتظامی حیطه ای از علم پزشکی است که به آن دسته از موارد مرتبط با سلامت و بهداشت می پردازد که بطور مستقیم یا غیر مستقیم در ارتباط با امنیت و سلامت عامه مردم بوده و توجه به آنها نه تنها به لحاظ بهداشتی ، بلکه از نظر امنیتی نیز قابل طب انتظامی به دلیل ساختار،مأموریت و ماهیت موارد مرتبط با آن یک حیطه کاملاًتخصصی است.

  جنس خاص مأموریت و شرح وظایف آن ، باعث می شود که دربسیاری از موارد نیازمندهمکاری نیروهای متخصص در رشته های مختلف با یکدیگرباشد. ساختار آن ایجاب می کند که همواره همگام با آخرین تحولات فناوری و دانش گام بردارد و ماهیت آن از سوی دیگر نیاز به انجام تحقیق و پژوهش ، هم بنیادی و هم کاربردی را ایجاب می کند.

  حوزه های کاربردی طب انتظامی، فقط در مسائل درمانی مرتبط با پزشکی و یا بهداشتی نیست.

  پژوهشهای قابل انجام و دارای کاربرد های دانشهای علوم پزشکی (شامل روانشناسی ، بیولوژیک ،ژنتیک و علوم آزمایشگاهی) در مسائل انتظامی هستند ، مانند کابردهای علوم آزمایشگاهی و یا ژنتیک در مسائل تشخیص هویت .

  از سوی دیگر بسیاری از حیطه های کارکردی انتظامی با خود مسائل مرتبط با حیطه های ذکر شده به همراه می آورند. به عنوان مثال ، طب هوایی در نیروهای هواناجا بدلیل حضور نیروهای انتظامی در شرایط خاص پروازی ، کاربرد خواهد داشت.

اهداف راهبردی حوزه طب انتظامی

 1. ﻫﺪاﻳﺖﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در حیطه های مختلف علوم مرتبط با طب انتظامی ، تحت پوشش یک پژوهشکده واحد
 2. ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢﻫﻤﻜﺎری و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ های بین بخشی بین معاونت های مختلف ناجا
 3. ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢﻫﻤﻜﺎری و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ های برون بخشی بین ناجا و دانشگاهها و ارتباطات بین المللی
 4. ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻮازی در زمینه طب انتظامی
 5. ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐﻣﻨﺎﺑﻊ ) اﻧﺴﺎﻧﻲ ، تجهیزاتی، ﻣﺎﻟﻲ ( براساس یک برنامه مدون اولویت بندی شده
 6. اﻳﺠﺎد بستر مناسب تحقیقاتی ، پژوهشی به منظور تامین نیازهای فزاینده ناجا
 7. قابلیت انجام پژوهشهای کلان و جامع و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ آنها

محیط شناسی و قابلیت های جغرافیائی :

  از آنجائیکه اصلی ترین موضوع برای بقای انسانها حفظ سلامتی می باشد. همواره ، دغدغه انسان، توجه به علم طب بوده است.

  و از سوی دیگر حفظ توان رزمی نیرو های نظامی در تمام دوران مورد توجه مسوولین کشوری بوده است . ازاین رو طب نظامی شاخه ای از علم پزشکی گردید که در آن به اقداماتی در خصوص ارزیابی، اداره، درمان و پیشگیری از بیماری یا آسیبهای ناشی از جنگ پرداخته می شود و چون همواره تسلیحات نظامی به کار رفته در جنگ ها متنوع تر و کشنده تر از قبل بوده اند ، به ناچار درمان و پیشگیری از آن حملات نیز می بایست پیشرفت هایچشمگیری داشته باشد. به همین دلیل تحولات military medicine یا همان طب نظامی به ناچار جز از راه پژوهش و تحقیقات ممکن نبود.

  طب انتظامی که ماهیت تخصصی تر از طب نظامی دارد به علت وجود ماموریتهای ویژه پلیس مورد توجه مجامع علمی قرار گرفت و از آنجائیکه پلیس در مواقع حساس خصوصا در گروگانگیری، انفجار بمب، مقابله با اشرار مسلح، عملیات تروریستی NBC ، اغتشاشات شهری ، حوادث با مصدومین زیاد ( MCI ) ، حوادث ترافیکی، امداد و نجات و انتقال (زمینی، هوایی، دریایی) و مراقبت و درمان متهمین حضور فعال دارد ، لازم است توانمندی های علمی-پزشکی مرتبط با موضوعات فوق در دستور کار مراکز تحقیقاتی پلیس قرار گیرد .

فایل ورد 13 ص

قیمت فایل: 23,400 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر