گلد داک

گلد داک

به فروشگاه ما خوش آمدید.

دانلود تحقیق پالایش نفت

دانلود تحقیق پالایش نفت
نفت خام را پس از انكه ازدل خاك بیرون آوردند با لوله یاكشتی و غیره به پالایشگاه حمل میكنند تا درآنجا پالایش و به تركیبات مفید و قابل استفاده تبدیل شود زیرا نفت خام را به همان صورت اولیه نمی توان استفاده كرد
دسته: صنایع نفت و گاز
بازدید: 41 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 55 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 21

قیمت فایل: 21,600 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

نفت خام را پس از انكه ازدل خاك بیرون آوردند با لوله یاكشتی و غیره به پالایشگاه حمل میكنند تا درآنجا پالایش و به تركیبات مفید و قابل استفاده تبدیل شود زیرا نفت خام را به همان صورت اولیه نمی توان استفاده كرد .

همان طوری كه بیان شد نفت خام مخلوطی از هیدروكربورهای مختلف بوده كه در ان مواد سبك مانند بنزین و مواد سنگین مانند قیر وجود دارد كه در هم حل شده اند . برای استفاده باید این مواد از هم تفكیك گردند و به این جهت لازم است كه عمل تفكیك پذیری روی نفت خام انجام گیرد .بعد از عمل تفكیك در مورد بعضی از فراورده ها ، جهت قابل استفاده شدن لازم است كه عملیات ثانویه روی آنها انجام گیرد .

برای هر یك از مراحل پالایش دستگاههای خاصی لازم است ودركل عمل پالایش شامل سه مرحله اصلی می باشد كه عبارتند از :تفكیك یا عمل جداسازی ،عمل تبدیل و تصفیه .

قبل از پرداختن به هر یك از مراحل لازم است توضیحات مختصری در مورد بعضی تعاریف و قوانین داده شود .

 • فاز: محیط یا قسمتی ازماده است كه تمام خصوصیات فیزیكی و شیمیایی آن یكسان باشد.
 • نقطه جوش : درجه حرارتی است كه مایع در ان درجه حرارت به حالت غلیان در می آید و درهمه نقاط مولكولها می خواهندبه فاز گاز وارد شوند .
 • حالت تعادل : به حالتی از سیستم گفته می شود كه خواص ماكروسكوپی آن مانند :

دما، فشار ، غلظت ، حجم و ...در ان حالت ثابت باشد ، تعادل دینامیكی دارد و در اشل میكروسكوپی تحولات دردو جهت با سرعت مساوی انجام می گیرد.

 • فشار بخار : در سیستم بسته روی سطح مایع در هر درجه حرارتی مقداری بخار مایع ایجاد می شود كه این بخار تولید فشار می كند . وقتی كه بین فاز مایع و فازگازی تعادل برقرار گردد فشار ایجاد شده را فشار بخارمایع گویند كه تنها بستگی به دما دارد ودرهردمایی برای هر مایع مقداری ثابت است ودر صورت تغییرد ما مقدار ان نیز تغییر می كند و رابطه آن به صورت زیر می باشد :

در این رابطه P  فشار بخار بر حسب اتمسفر t  دما بر حسب درجه كلوین و  آنتالپی تبخیر مولی بر حسب ژول برمول  و R ثابت گازها كه برابر 314/8 ژول بر درجه كلوین مول است .

در محدوده  دمایی كه H 8 ثابت باشد رابطه زیر كه به نام ( كلازیوس – كلاپیرون ) معروف است را خواهیم داشت :

فشار جزئی : در مورد مخلوط گازها ، فشاری را كه هر گاز وقتی كه به تنهایی تمام ظرف را اشغال كند فشار جزیی آن گاز گویند وبا نشان می دهند مجموع فشارهای جزئی گازها مساوی فشار كل سیستم است :

                     و         

دراین روابط  فشار كل و كسرمولی سازنده i می باشد .

 • محلول : به یك مخلوط یكنواخت و همگن محلول گویند كه دارای یك فاز می باشد .
 • محلول ایده آل : محلولی را گویند كه آنتالپی انحلال آن مساوی صفر باشد :
 • تعادل فازها در محلول دوتایی : وقتی كه دو ماده را در هم حل می كنیم در حالت كلی دو حالت اتفاق می افتد :
 • دو ماده در هر دو فاز سنگین و سبك ( به عنوان مثال ، حالت مایع و حالت گاز ) درهم حل
  می شوند .
 • دو ماده در فاز سنگین نا محلول و در فاز سبك محلول هستند ( صرفا در فاز مایع نامحلول ودر فاز گاز محلول هستند . )

دروهله اول ، ما حالتی را در نظر می گیریم كه هم در فاز سبك و هم در فاز سنگین محلول هستند و اشاره ای به روابط و قوانین موجود در این شرایط می كنیم .

وقتی كه مخلوط ایده آل ازدو مایع داشته باشیم ،در فاز بخار و بر اساس قانون دالتون خواهیم داشت :

                                                   و
و براساس قانون رائولت ، فشار بخار هر سازنده از روی غلظت آن در فاز مایع مساوی است با :

در این رابطه فشار بخار جسم A در فازی گازی ، فشار بخار خالص جسم A و  كسر مولی در فاز مایع و كسرمولی در فاز بخار است .

از مجموع این دو رابطه خواهیم داشت :در مخلوطهای دو تایی ایده آل در حالت تعادل بین مایع و بخار خواهیم داشت :

                                                           و

در این رابطه k  ضریب تعادل و x1  و x2  جز مولی اجزا 1و2 در فاز مایع  وy1,y2  

جز مولی اجزا 1و2 در فاز بخار می باشد و همیشه در مورد آنها داریم :

                  و                   

نسبت فشار خالص دو جسم را ضریب فرایت گویند كه معادل است با :

عوامل تغییر كننده در مخلوطهای دو تایی

عوامل تغییر كننده در مخلوطهای دو تایی عبارتند از دما t  ، فشار p و تركیب مخلوط c  یا همان x  برای نمایش تغییرات پارامترها بر روی صفحه وبررسی اثر آنها در روی فازها معمولا دو پارامتر درنظر گرفته می شود و بقیه پارمترها ثابت می مانند .

در مخلوطهای دو تایی كه از قانون رائولت پیروی می كنند ، یعنی اینكه آنتالپی انحلال مساوی صفر است ،  محلول ایده ال است و خواهیم داشت :

دراین رابطه  فشار بخار جسم A در روی محلول و فشار بخار همان جسم بصورت خالص و كسر مولی  ان در فاز مایع است .

قیمت فایل: 21,600 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر