گلد داک

گلد داک

به فروشگاه ما خوش آمدید.

چارچوب برنامه ریزی برای تاب آوری بافت فرسوده (نمونه موردی: روستای افجه لواسان)

چارچوب برنامه ریزی برای تاب آوری بافت فرسوده (نمونه موردی: روستای افجه لواسان)
این مطالعه به منظور برنامه ریزی تاب آوری بافت فروده در روستای افجه انجام شد مهمترین سئوال این تحقیق این است که مولفه های موثر در تاب آوری بافت فرسوده روستایی کدامند و کدام یک از این مولفه ها نقش اساسی در این فرآیند به عهده دارند؟ هدف این تحقیق نیز در بخش اول شناسایی متغیر های موثر بر تاب آوری بافت فرسوده در روستای افجه و در وهله بعد ارتباط میان مت
دسته: برنامه ریزی شهری
بازدید: 52 بار
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 291 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 11

قیمت فایل: 12,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

خلاصه

تبیین تاب آوری در برابر تهدیدات، در واقع شناخت نحوه تأثیرگذاری ظرفیت های اجتماعی، اقتصادی، نهادی، سیاسی و اجرایی جوامع روستایی در افزایش تاب آوری و شناسایی ابعاد مختلف تاب آوری در روستاها است. در این میان نوع نگرش به مقوله تاب آوری و نحوه تحلیل آن، از یک طرف در چگونگی شناخت تاب آوری وضع موجود و علل آن نقش کلیدی دارد و از طرف دیگر سیاست ها و اقدامات تقلیل خطر و نحوه رویارویی با آن را تحت تأثیر اساسی قرار می دهد. تاب آوری از جمله مفاهیمی می باشد که در سالیان اخیر در حوزه های مختلف از جمله شهرو روستا ورود کرده است. توانایی بازگشت به مرحله قبل از رخداد و بهبود عملکرد در رویه به نسبت قبل از وقوع رخ داد از جمله هدف و کارکرد تاب آوری شهری است. یکی از معضلات رو در روی مدیریت روستایی امروزه وجود بافت های فرسوده روستا ها است؛ که وجود این بافت ها ناهنجاری های اجتماعی و کالبدی تخریب کننده ای را برای روستا به دنبال دارد. وجود بافت های فرسوده روستایی باعث ایجاد معضلات فراوانی برای روستا ها شده است. مباحث مربوط به زلزله و مدیریت بحران در وهله نخست و ابعاد اجتماعی، اقتصادی و کیفیت های قابل ارتقاء کالبدی و کارکردی فضایی این بافت ها در مراتب بعدی نیاز به رویکرد های همه جانبه نسبت به چنین بافت هایی را اجتناب ناپذیر می نماید. بنابراین توجه به تاب آوری بافت های فرسوده لازم و ضروری به نظرمی رسد. هدف این پژوهش چارچوب برنامه ریزی برای تاب آوری در بافت فرسوده روستای افجه است. با توجه به آنچه بیان شد این تحقیق برای پاسخگویی به هدف پژوهش مجموعه ای از متغیرهای تاثیرگذار(26 گزاره) در ارتباط با تاب آوری بافت های فرسوده مدون نموده است. سپس بر اساس چهارچوب نظری و مدل تحلیلی تحقیق هر یک از متغیرها مورد سنجش قرار گرفت. برای اندازه گیری و کمی کردن شاخص ها، از پرسشنامه و برای تحلیل داده ها از روش همبستگی و ... استفاده شد. ماهیت پژوهش حاضر به صورت کاربردی و روش آن توصیفی-تحلیلی بوده است. نتایج تحقیق نشان می دهد بین عوامل اقتصادی و عوامل کالبدی همبستگی وجود دارد، به بیان دیگر دو مولفه اقتصادی و کالبدی از عوامل اثر گذار بر تاب آوری بافت فرسوده است. از طرفی مولفه های اقتصادی از جمله عواملی است که در روستای افجه بیشترین تاثیر را بر تاب آوری در بافت فرسوده روستایی خواهد داشت. البته عوامل نهادی و سازگار های نهادی نیز به عنوان متمم این جریان باید به صورت موازی مورد توجه قرار گیرند.

قیمت فایل: 12,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر